EU funding

YACHTIC SP. Z O. O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: WPROWADZENIE INNOWACJI PRODUKTOWEJ W SKALI EUROPY W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI I ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego produktu o zasięgu globalnym w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenia zatrudnienia, skierowanego naprzeciw potrzebom rynku turystycznego krajowego jak i międzynarodowego.

Dofinansowanie projektu z UE: 665.091,00 PLN